Przemysław Trzeciak

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, od roku 2006 członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Gdańsku, ukończył aplikacje i zdał egzamin adwokacki z oceną bardzo dobrą. Biegle posługuje się językiem angielskim. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym i handlowym. Adwokat Przemysław Trzeciak w swoim dorobku zawodowym może poszczyć się licznymi wygranymi wszelkiego rodzaju spraw, w tym także przed Sądem Najwyższym.

Zainteresowania: motoryzacja, literatura i turystyka górska.

Żonaty, ojciec 2 dzieci.