Klient biznesowy

Nasza Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Działalność  Kancelarii  Rochowicz & Trzeciak Adwokaci Spółka Partnerska zorientowana  jest  między innymi  na wsparcie przygotowań i realizację skomplikowanych projektów biznesowych, które wymagają gruntownej wiedzy prawniczej. Założeniem Kancelarii jest precyzyjne określenie oczekiwań Klienta, dokładne ustalenie sytuacji  prawnej i faktycznej oraz przygotowanie takich optymalnych rozwiązań, które zrealizują wyznaczone cele.

Mamy bogate doświadczenie w tworzeniu i przekształcaniu spółek handlowych oraz w bieżącej obsłudze prawnej wszelkich podmiotów prawnych. Naszym Klientom pomagamy dobrać formę prawną adekwatną do charakteru ich potrzeb i działalności gospodarczej. Ponadto zapewniamy kompleksową obsługę transakcji polegających na przejęciu funkcjonujących już podmiotów, zarówno na etapie badania przejmowanej spółki (due diligence), jak również w trakcie negocjacji, przygotowania dokumentacji oraz finalizacji zakupu.

 

Oferujemy Państwu pomoc we wszelkich dziedzinach prawa, w tym zwłaszcza obejmującej następujące zagadnienia:

  • sprawy korporacyjne obejmujące głównie obsługę spółek kapitałowych, w tym spółek akcyjnych i holdingów, polegające na obsłudze prawnej zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, opracowywanie dokumentacji wewnętrznej spółek w zakresie wszelkich spraw objętych k.s.h., sprawy rejestracyjne KRS
  • sprawy cywilne i gospodarcze obejmujące opracowywanie projektów umów, negocjacje, prowadzenie postępowań sądowych, windykację należności oraz sądowe postępowania egzekucyjne, bieżącą obsługę prawną inwestycji
  • sprawy podatkowe obejmujące prowadzenie postępowań przed organami skarbowymi i celnym, w tym postępowania przed sądami administracyjnymi
  • sprawy administracyjne, głównie z zakresu nieruchomości, prawa budowlanego i prawa energetycznego, ochrony środowiska oraz sektora opieki zdrowotnej, obejmujące opracowywanie odwołań i zażaleń, występowanie ze skargami przed sądami administracyjnymi, w tym zagadnienia z zakresu zamówień publicznych itp.
  • prawo pracy, obejmujące doradztwo, jak i sprawy sądowe

Obsługa klientów biznesowych obejmuje również prowadzenie sporów sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi oraz sądami arbitrażowymi.

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, proponujemy zarówno doraźną, jak i stałą, comiesięczną obsługę prawną, w zależności od indywidualnych potrzeb.