Klient Indywidualny

Kancelaria Rochowicz & Trzeciak Adwokaci Spółka Partnerska świadczy pomoc prawną w pełnym zakresie na rzecz klientów indywidualnych, osób fizycznych. Od wielu lat z sukcesem pomagamy klientom indywidualnym w prowadzonych sprawach. Powierzone nam sprawy prowadzimy sumiennie, kompleksowo, terminowo, na bieżąco informując Państwa o podjętych działaniach i ich wynikach. Istotne są dla nas na partnerskie relacje z Klientem oraz efektywna współpraca, które umożliwia osiągnięcie satysfakcjonujących rozwiązań.

Nasza oferta dla klientów indywidualnych obejmuje w szczególności udzielanie porad i opinii prawnych, sporządzanie i opiniowanie dokumentów oraz reprezentowanie przed sądami, urzędami oraz organami administracji.

 

Nasza działalność obejmuje m.in.:

  • sprawy z zakresu prawa rodzinnego: rozwodowe, alimentacyjne, z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, o przysposobienie, z zakresu opieki i inne
  • sprawy spadkowe: o przyjęcie lub odrzucenie spadku, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku i inne
  • sprawy egzekucyjne, windykacja należności
  • sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  • sprawy administracyjne
  • sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów
  • sprawy podatkowe
  • sprawy karne i wykroczeniowe